رنگ پزشکی

رنگی که تومورهای سرطانی را شناسایی می‌کند
محمد رضا مظاهری
اخبار جهان
19/10/1394 - 12:39
به طور معمول پزشکان از رنگ‌ها برای برجسته کردن رگ‌های خونی که به سختی دیده می‌شوند، استفاده می‌کنند. اما در حال حاضر این امکان وجود دارد که از این رنگ‌ها برای تشخیص سرطان استفاده کرد.