رمزنگاری سراسری

رمزنگاری سراسری (end-to-end encryption) چیست و چرا یک مکانیزم امنیتی مهم است؟
حمیدرضا تائبی
امنیت
05 آبان 1400
رمزگذاری سراسری (end-to-end encryption) یک فناوری ارتباطی ایمن است که اجازه می‌دهد تنها افراد دو طرف ارتباط قادر به خواندن پیام‌ها باشند. در این شیوه ارتباطی، شنود کلیدهایی که برای رمزگذاری مکالمه...