رمزنگاری ترافیک وب

پروتکل HTTPS خصوصی است، اما به یک اندازه به کاربران و هکرها خدمت می‌کند
حمیدرضا تائبی
اخبار جهان
امنیت
06/07/1396 - 22:12
تقریبا از چهار سال پیش بود که شرکت‌ها به یکباره به مقوله رمزنگاری ارتباطات به‌طور جدی پرداختند. رویکردی که برای محافظت از کاربران پیشنهاد شده بود اکنون به عنوان ایده‌آل‌ترین راهکار در اختیار هکرها...