رمزارزهای پیمان، گپسی و کیف پول گپ

آیا رمزارزهای ایرانی تولید شده به اقتصاد ایران کمکی خواهند کرد؟
حمیدرضا تائبی
پرونده ویژه
27 ارديبهشت 1398
در مقاله‌های مختلف پرونده ویژه به شما گفتیم که زنجیره بلوکی چه نقشی در زندگی ما خواهد داشت. در ادامه مزایا و معایب به‌کارگیری این فناوری در صنایع مطرح را بررسی کردیم. اما زنجیره بلوکی و رمزارزها دو...