رایانش ابری در ایران

تاثیر رایانش ابری بر توسعه اقتصادی ایران چیست؟
حمیدرضا تائبی
پرونده ویژه
06/06/1400 - 13:20
توسعه بومی رایانش ابری، مزایای زیادی برای اقتصاد کشورها به همراه دارد که از آن جمله باید به اشتغال‌زایی، صادرات، عدم وابستگی به سرویس‌های خارجی، بهبود کیفی امنیت و صرفه‌جویی در هزینه‌های مربوط به...