راه های خلاقیت

بایدها و نبایدهایی که لازمه خلاقیت است
موفقیت و کارآفرینی
28 شهريور 1396
خلاقیت عنصر اصلی یک کسب و کار موفق بوده، هست و خواهد بود؛ به‌خصوص این روزها که تب استارت‌آپی بسیار داغ است. از میان هزاران کسب و کاری که هر روز شکل می‌گیرند تنها آن‌هایی به موفقیت می‌رسند که با...