راه‌اندازی روتر

راه‌اندازی دو روتر با یک کابل اتصال به اینترنت
حسین آقاجانی
ترفند شبکه
03/10/1394 - 16:05
راه‌اندازی دو روتر با یک کابل اتصال به اینترنت امکانات زیادی از جمله افزایش تعداد کامپیوترهایی که می‌توانند به اینترنت متصل شوند یا پیکربندی بیش از یک شبکه بی‌سیم را در اختیارتان می‌گذارد. هنگامی که...