راهکار تمرکز

اگر نمی‌توانید تمرکز کنید، شاید به یکی از این ۷ دلیل باشد
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
27/09/1396 - 12:20
برای کارآفرینان، مدیران و بسیاری از افراد پرمشغله با برنامه‌های کاری سنگین و لیست وظایف پر و پیمان، هیچ چیز ناامیدکننده‌تر از این نیست که وقت برای کار کردن داشته باشند، اما به خاطر حواس‌پرتی و عدم...