راهکار امنیتی

پس از حمله سایبری چه کارهایی باید انجام دهیم؟
حمیدرضا تائبی
امنیت
01/04/1400 - 03:45
‌اوایل اسفندماه 99 بود که خبری در ارتباط با حمله به یکی از شرکت‌های بزرگ زیرساخت ابری در ایران منتشر شد و کمی پس از آن کاربران فضای مجازی دیدگاه‌های شخصی خود در ارتباط با این رخداد، تاثیرات آن و...