راهنمای مبتدیان

 راهنمای مبتدیان برای نوشتن یک طرح تجاری هوشمند
مهسا قنبري
موفقیت و کارآفرینی
23/08/1397 - 11:15
آیا می‌خواهید یک فرد موفق د حوزه کسب و کار باشید، اما هیچ ایده‌ای ندارید و نمی‌دانید از کجا باید آغاز کنید؟ نوشتن یک طرح تجاری هوشمند کلید موفقیت شماست. طرح‌های تجاری برای کارآفرینان بسیار مهم و...