راهنمای دریافت هدیه ازدواج تامین اجتماعی

راهنمای دریافت هدیه ازدواج تامین اجتماعی
اخبار ایران
10/06/1401 - 17:34
طبق ماده 85 قانون تأمین‌اجتماعی، کمک هزینه ازدواج به عنوان یکی از تعهدات سازمان تأمین اجتماعی به عنوان هدیه به بیمه‌شدگان اجباری واجد شرایط که برای بار اول تشکیل خانواده می‌دهند، پرداخت می‌شود. در...