راز موفقیت میلیاردرها

اگر می‌خواهید راز موفقیت میلیاردرها را بدانید؛ این ده مطلب را بخوانید!
میثاق محمدی‌زاده
موفقیت و کارآفرینی
30/01/1396 - 15:05
آیا میلیاردرها از روز اول پول‌دار و ثروت‌مند بودند؟ آیا میلیاردرها فقط می‌خورند و می‌خوابند؟ آیا میلیاردرها همیشه موفق بودند؟ آیا میلیاردرها صبح زود از خواب بیدار می‌شوند و تا آخر شب کار می‌کنند؟ آیا...