رادیوهای FM غیرفعال

رادیوهای FM مفید اما غیرفعال
مهدی صنعت‌جو
شاهراه اطلاعات
05/01/1397 - 20:36
همه ما می‌دانیم که گوشی‌های هوشمندی که در اختیار داریم مجهز به رادیوی FM هستند. این موضوع آنقدر برای ما بدیهی است که شاید چندان توجهی به این رادیو و کاربردهای آن نداشته باشیم. اما در برخی از کشورها...