ذهنیت کارآفرینی

ما باید دانشجویانی با مهارت و ذهنیت کارآفرینی تربیت کنیم
حمیدرضا مازندرانی
دانش کامپیوتر
21 خرداد 1397
در گفت‌و‌گوی مفصل با دکتر مهدی راستی، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، از وی در خصوص کیفیت آموزش و پژوهش در دانشگاه‌های ایران پرسیدیم. همچنین وضعیت صنعت فناوری اطلاعات را در ایران به بحث گذاشتیم و...