دیتاسنتر داخلی

راه‌کارهای اقتصادی شدن مراکز داده ایران تدوین شد
اخبار ایران
19/08/1395 - 03:23
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تدوین شدن راه‌کارهایی برای اقتصادی شدن مراکزداده داخلی و توجه بیشتر به ترافیک ذخیره شده روی مراکزداده داخلی نسبت به مراکزداده خارجی در راستانی توسعه فاز دوم شبکه ملی...