دکوراتورها در پایتون

دکوراتورها در پایتون و نحوه پیاده‌سازی آن‌ها
حمیدرضا تائبی
کارگاه
01/05/1402 - 14:55
دکوراتورها (Decorators) در پایتون، نوعی از توابع هستند که می‌توانند برای تغییر رفتار یک تابع یا کلاس، به کار رود. این تغییرات می‌توانند شامل افزودن عملکرد به یک تابع، تغییر ورودی یا خروجی یک تابع، و...