دوربین کابلی

دوربینی که گوی سبقت را از پهپادها ربود
گجت
01 آبان 1396
"وایرال لایت" که یک دوربین کابلی است، می‌تواند به جاهایی سرک بکشد که از دست پهپاد ساخته نیست. این دوربین فناوری دوربین‌های کابلی را وارد ساخت فیلم‌های کم‌بودجه کرده است...