دستیار صوتی مایکروسافت

کنترل سیستم تهویه مطبوع خانه با کورتانا
01 مرداد 1396
دستیار صوتی مایکروسافت (کورتانا) قلمرو خود را از کامپیوتر و تلفن هوشمند به اینترنت اشیا گسترش خواهد داد. یک شرکت راه اندازی سیستم تهویه مطبوع ساختمان ترموستاتی را معرفی کرده است که با کورتانا کار می‎کند.
اشتراک در دستیار صوتی مایکروسافت
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال