دستگاهPalTM

آیا MU-MIMO ظرفیت وای‌فای را  افزایش می‌دهد؟
فرشاد رضایی
فناوری شبکه
16/07/1396 - 09:37
بسیاری از روترها (مودم‌ها) تنها می‌توانند هم‌زمان با یک دستگاه تبادل داشته باشند. در صورتی که بیش از یک دستگاه به روتر متصل باشد، باید یک صف برای آن‌ها در نظر گرفته شود و بر اساس نوبت سرویس‌دهی شوند...