دستگاه‌های تندرستی فیت‌بیت

آیا نسل‌های آینده سالم‌تر از مـا خواهند بود؟
حمید نیک‎روش
شاهراه اطلاعات
02/05/1396 - 14:25
بیش از یک دهه است که افزایش امید به زندگی در امریکا در جای خود توقف کرده و حتی در بین بعضی از گروه‌ها کاهش یافته است. مواردی از قبیل دیابت، بیماری‌های قلبی و چاقی مفرط در کنار استرس، اضطراب و افسردگی...