دانش آموزان

چگونه وارد برنامه شاد آموزش و پرورش شویم؟
اخبار ایران
14 شهريور 1399
شاد – Shad نام اپلیکیشن آموزشی رسمی و جدید از سوی آموزش و پرورش می باشد. با توجه به دوران قرنطینه و وجود بیماری کرونا، با دانلود برنامه شاد با توجه به شرایط موجود و عدم امکان حضور شاگردان در مدارس،...
دانلود و راهنمای ثبت نام در اپلیکیشن شاد - شبکه آموزشی دانش آموزی
اخبار ایران
04 شهريور 1399
با تعطیلی مدارس به دلیل شیوع ویروس کرونا، وزارت آموزش و پرورش راه حل های مختلفی را در نظر گرفت تا بتواند آسیب های ناشی از تعطیلی مدارس را به حداقل برساند و دامنه آموزش از راه دور مدارس را گسترش دهد...