دانشکده پست و مخابرات

راه‌اندازی کارشناسی ارشد اینترنت اشیا، 5G و SDN در ایران
اخبار ایران
27 خرداد 1396
رییس دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات از برگزاری دوره‌های کارشناسی ارشد اینترنت اشیا، 5G و SND در ایران برای اولین بار خبر داد.