داستان کاربر

۵ علامتی که نشان می‌دهند تیم شما فاقد تفکر چابک است!
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
05/10/1395 - 10:05
از زمانی که بشر اقدام به تولید محصول کرده است همواره سعی داشته روش‌های را کشف کند تا محصولاتی با کیفیت بالا و هزینه کمتر تولید نماید تا بعداً در صنایع مورد استفاده قرار بگیرند. اینگونه بود که پس از...