داده کاوی توصیفی

داده‌کاوی پیش‌گویانه و توصیفی چیست؟
حمیدرضا تائبی
شاهراه اطلاعات
31 مرداد 1400
تقریبا تمامی صنایع، علوم و رشته‌های مهندسی برای انجام بهتر فعالیت‌های خود مجبور هستند ماهیت مجموعه داده‌های بزرگ، پیچیده و غنی از اطلاعات را درک کنند. در دنیای تجارت، اطلاعات کسب‌وکار و مشتریان به...