داده پردازش فن‌آوا

تماشا کنید: گفت‌وگو با مدیر عامل  شرکت داده پردازش فن‌آوا در نمایشگاه الکامپ
ویدیو
01/05/1396 - 17:45
در دومین روز نمایشگاه الکامپ به سراغ شرکت داده پردازی فن‌آوا رفتیم و با مدیرعامل این شرکت آقای سید میثم سید صالحی و آقای محمود رستمی مدیر عامل شرکت شبکه گستر فن‌آوا مصاحبه داشتیم. در ادامه این دو...