خوراکیان

الگوبرداری «کانال» تلگرام از یک پیام رسان ایرانی
اخبار ایران
27 شهريور 1396
امیر خوراکیان معاون مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه کلیات ساماندهی فعالیت شبکه های پیام رسان موبایلی ابلاغ شده است، گفت: جزئیات فعالیت این شبکه ها توسط ۳ نهاد مرتبط در حال تبیین است.