خوداشتغالی زنان

اینترنت فضایی برای اشتغالزایی زنان روستایی
اخبار ایران
09/12/1396 - 18:44
سال آینده طرح برگزاری دوره های آموزشی استفاده از اینترنت برای اشتغالزایی زنان روستایی در 270 نقطه کشور، اجرایی می شود.
چرا اکثر مادران می‌توانند کارآفرین باشند
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
04/05/1396 - 11:22
امروزه که کار و فعالیت شکلی نو به خود گرفته است و به سوی خوداشتغالی و خودکارفرمایی پیش می‌رود، کارآفرینی و کارآفرینان می‌توانند نقش کلیدی در توسعه جوامع داشته باشند و در این میان موفقیت زنان کارآفرین...