خرید MicroSD

اگر کارت ‎ MicroSDمی‌خرید، از این ۵ اشتباه اجتناب کنید!
محسن آقاجانی
شاهراه اطلاعات
05/08/1394 - 14:26
بعد از خرید تلفن، دوربين یا هر گجت دیگری، معمولا اولین کاری که اکثر ما انجام می‎دهیم خرید یک کارت MicroSD به منظور افزایش فضای ذخيره سازی دستگاه است. اما انتخاب آنها به همین راحتی که شما تصور می‎کنید...