خدمات سازمانی

وقتی هنوز آی‌تی اختراع نشده بود...
میثاق محمدی‌زاده
دیدگاه و یاداشت
14/05/1394 - 23:32
دفتر کارگزار بیمه تکمیلی در یک کوچه تنگ و باریک بدون هیچ جای پارکی قرار داشت. در خیابان اصلی هم چند پلیس راهنمایی و رانندگی کمین کرده بودند تا پارک دوبله کنید یا در جای «پارک ممنوع، حمل با جرثقیل»...