خانه لینوکس ایران

تماشا کنید: گفت‌وگو با مدیرعامل خانه لینوکس ایران در الکامپ ۲۰۱۶
بهنام علیمحمدی
ویدیو
26/09/1395 - 21:00
شرکت فناوران آنیسا که به خانه لینوکس ایران نیز شهرت دارد، تخصصی‌ترین مرکز فعال در خاورمیانه روی مباحث و دوره‌های آموزشی لینوکس و متن‌باز است. در نمایشگاه الکامپ ۲۰۱۶ با مدیرعامل این مرکز گفت‌وگویی...