حق مسکن کارگران 99

 افزایش 200 هزار تومانی حق مسکن کارگران سال 99
اخبار ایران
21/05/1399 - 00:25
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد افزایش کمک هزینه حق مسکن کارگران مشمول قانون کار را جهت بررسی و تصویب، به هیئت وزیران ارایه کرد که در تاریخ 99/5/20 مورد تصویب قرار گرفت.برای اطلاع از میزان...