حقوق معلمان 99

میزان حداقل حقوق معلمان و کارکنان مدارس غیر دولتی سال 99
اخبار ایران
23/10/1398 - 15:45
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش کف حقوق پرداختی معلمان در الگوی شهریه سال آینده را طبق قانون کار دانست و گفت: موسس دیگر نمی‌تواند نیروی حق‌التدریس با حقوق پرداختی کمتر از قانون کار جذب کند...