حقوق معلمان 98

چرا حقوق سال 98 برخی از معلمان افزایش نیافت
اخبار ایران
27/02/1398 - 10:10
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره علت عدم افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق معلمان پیمانی جدیدالاستخدام وزارت آموزش و پرورش در سال 98 توضیحاتی ارائه کرد. آیا حقوق معلمان ماده 28...