حذف قبض تلفن ثابت

حذف قبض کاغذی تلفن ثابت تا پایان سال
اخبار جهان
28/05/1396 - 15:30
معاون شرکت مخابرات ایران از حذف قطعی قبوض کاغذی تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: همزمان با این طرح، برنامه افزایش کانال‌های ارسال و دریافت صورت‌حساب و اعلام صورت‌حساب یک...