حد اکثر حقوق 97

افزایش حداقل حقوق کارمندان دولت نهایی شد
اخبار ایران
05/03/1397 - 16:50
شورای نگهبان استفساریه مجلس شورای اسلامی در خصوص جزء 1 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 97 را مغایر قانون اساسی تشخیص نداد و به این ترتیب افزایش 20 درصدی حقوق حداقلی‌بگیران در دولت اعمال خواهد شد. ...
ضریب حقوق سال 97 و حداکثر دستمزد کارمندان اعلام شد
اخبار ایران
18/02/1397 - 00:20
سازمان برنامه و بودجه مصوبه تعیین ضریب، حداقل و حداکثر حقوق کارمندان در سال ۱۳۹۷ را منتشر کرد. ...