حد اکثر حقوق 97

افزایش حداقل حقوق کارمندان دولت نهایی شد
05 خرداد 1397
شورای نگهبان استفساریه مجلس شورای اسلامی در خصوص جزء 1 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 97 را مغایر قانون اساسی تشخیص نداد و به این ترتیب افزایش 20 درصدی حقوق حداقلی‌بگیران در دولت اعمال خواهد شد.
اشتراک در حد اکثر حقوق 97
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال