حد اقل حقوق

افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارکنان دولت تایید شد
اخبار ایران
18 اسفند 1397
رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار کرد شورای نگهبان افزایش حقوق 400 هزار تومانی کارمندان لشکری و کشوری دولت از سوی شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفته است. ...