حداقل حقوق 99

حداقل حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، کشوری و لشکری سال 99
اخبار ایران
02/11/1398 - 11:05
میزان افزایش حداقل حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران سال 99 در سال 99 و بررسی میزان افزایش حداقل حقوق سال‌های مختلف نسبت به نرخ تورم آن‌سال تیترهایی هستند که در این مطلب منتشر خواهد شد. ...
میزان حداقل حقوق معلمان و کارکنان مدارس غیر دولتی سال 99
اخبار ایران
23/10/1398 - 15:45
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش کف حقوق پرداختی معلمان در الگوی شهریه سال آینده را طبق قانون کار دانست و گفت: موسس دیگر نمی‌تواند نیروی حق‌التدریس با حقوق پرداختی کمتر از قانون کار جذب کند...
جدول حداقل حقوق و دستمزد سال 99
اخبار
اخبار ایران
16/07/1398 - 14:20
میزان افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارمندان دولت و کارگران در سال 99، حداقل حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، کشوری و لشکری سال 99 و بررسی میزان افزایش حداقل حقوق سال‌های مختلف نسبت به نرخ...