حجم‌خوری اینترنت

موضوع حجم‌خوری اینترنت اپراتورهای ایرانی جدی شد!
اخبار ایران
30/11/1395 - 19:25
بیش از یک سال است که کاربران اینترنت به طور دایم از حجم اینترنت خود شکایت دارند و معتقدند که اپراتورها در ارایه حجم اینترنت کم‌کاری می‌کنند و بسته‌های اینترنتی شامل حجم‌خوری می‌شوند.