جمع آوری داده

مجموعه داده‌ها (Data Collection) چیست و چه کاربردی دارد؟
حمیدرضا تائبی
هوش مصنوعی
کارگاه
23/07/1402 - 12:05
مجموعه داده‌ها (Dataset) به گروهی از اطلاعات یا نمونه‌ها داده‌ها گفته می‌شود که به صورت ساختار یافته یا فاقد ‌ساختار برای تحلیل، استفاده و مدل‌سازی در زمینه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این...