جذب سرمابه برای کسب و کار

ایده‌های بزرگ به منابع مالی نیازمند هستند
حمیدرضا تائبی
عصرشبکه
20/07/1401 - 12:55
فرض کنید برای راه‌اندازی کسب‌وکار خود ایده‌ای بکر و ناب در اختیار دارید. برای پیاده‌سازی و عملیاتی کردن طرح خود، برنامه‌ریزی انجام داده‌اید؟ بدون شک در اولین گام به یک سایت، تیم خوب و محلی که بتوانید...