جایگزین CAN

سیسکو و هیوندای با همکاری یکدیگر، بر روی توسعه شبکه‌‌ای کار می‌کنند که با پیاده‌سازی آن در داخل خودرو، امکان ارتباط مؤثر و پرسرعت اجزای خودرو نظیر حسگر‌ها، دوربین‌ها و بخش‌های پردازشی فراهم خواهد شد.
اشتراک در جایگزین CAN
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال