جابجایی اشیا

تماشا کنید: پهپادی برای جابجایی اشیا
اخبار جهان
ویدیو
11/04/1396 - 20:39
شرکت Festo پهپاد جالبی مخصوص فضای بسته طراحی کرد. نحوه عملکرد این پهپاد را تماشا کنید.