ثروتمندان

۸ عادتی که پول‌هایتان‌ را می‌بلعند و شما را فقیر می‌کنند!
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
10 اسفند 1394
همه ما عادت‌هایی داریم که به ظاهر عادت‌های بدی نیستند یا حداقل ما اینگونه تصور می‌کنیم، اما در عمل می‌توانند آسیب‌های جبران‌ناپذیری برای ما به همراه داشته باشند، به خصوص اگر پای پول و سرمایه در میان...
۱۰ تفاوت افراد طبقه متوسط و افراد ثروتمند
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
03 اسفند 1394
ثروتمندانی که ثروت‌شان را از راه کسب و کار خود بدست آورده‌اند، افرادی هستند که در مقایسه با طبقه متوسط جامعه تفاوت‌هایی دارند. این تفاوت‌ها گاه بزرگ‌اند و گاه کوچک و جزیی. اما آنچه که باید بدانیم این...