تین کلاینت و زیروکلاینت

با تین کلاینت و زیروکلاینت هزینه‌های شبکه را کاهش دهید
فناوری شبکه
25/05/1401 - 12:55
شرکت‌هایی که تمایل دارند هزینه‌ خرید تجهیزات را کاهش دهند، اما بهره‌وری کارمندان را حفظ کنند به‌سراغ معماری کلاینت و سرور می‌روند. در معماری فوق، یک سرور مرکزی قدرتمند خریداری می‌شود که برای پاسخ‌...