تیلور پری

کارآفرینان موفقی که قبلا بی‌خانمان بودند
موفقیت و کارآفرینی
05/08/1394 - 14:26
شاید کم‌تر کسی باور کند که تیلور پری، بازیگر و کارگردان معروف قبلا بی‌خانمان بوده‌ است. اما، واقعیت این است که فهرست بی‌خانمان‌هایی که کارآفرینان موفقی از آب درآمده‌اند نسبتا طولانی است. در اینجا به...