تکینگی‌

به راستی هوش مصنوعی یک تهدید است؟
حمیدرضا تائبی
هوش مصنوعی
04/10/1395 - 06:55
اگر به تحولات و دستاوردهای یک دهه اخیر دنیای فناوری نگاهی داشته باشید، به خوبی مشاهده می‌کنید که فناوری هیچ‌گاه دچار رکود نشده و همواره در مسیر پر شتاب خود در حرکت بوده است. به‌طوری که به ما این...