توکن

فیسبوک و گیت‌هاب به دنبال آزمایش مکانیزم بازیابی دو عاملی هستند
حمیدرضا تائبی
امنیت
18/11/1395 - 10:39
در حالی که هنوز هم طیف قابل توجهی از کاربران در این فکر هستند که آیا از مکانیزم احراز هویت دو عاملی استفاده کنند یا خیر اما در مقابل شرکت‌هایی همچون فیسبوک و گیت‌هاب به دنبال آزمایش مکانیزم‌ بازیابی...