توپولوژی حلقه ای

چه تفاوتی بین توپولوژی ستاره‌ای و حلقه‌ای وجود دارد؟
محسن آقاجانی
فناوری شبکه
29 ارديبهشت 1397
اصلی‌ترین تفاوت بین توپولوژی ستاره‌ای و حلقه‌ای این است که توپولوژی ستاره‌ای تمام دستگاه‌ها را به شکل یک مسیر ستاره‌ای به یک دستگاه مرکزی متصل می‌کند در حالی‌ که توپولوژی حلقه‌ای هر دستگاه را به دو...