توسعه كسب و كار

 10 عامل بازدارنده‌ای که کارآفرینان باید بر آن‌ها غلبه کنند!
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
26 آبان 1395
وقتی با انسان‌های بسیار موفق صحبت می‌کنید، به شما می‌گویند که در برهه‌هایی از دوران حرفه‌ای خود احساس شکست می‌کردند. نه به این دلیل که اعتماد به نفس نداشتند، بلکه به این دلیل که سرهر چیزی خطر می‌...