توان‌ بخشی به افراد معلول

رابط بی‌سیم مغز و ستون فقرات به یک بیمار معلول قدرت راه رفتن داد
شاهراه اطلاعات
11/11/1402 - 14:20
تا به‌امروز، دانشمندان تلاش‌های زیادی انجام داده‌اند تا افرادی که معلول حرکتی هستند دومرتبه قادر به راه رفتن باشند. هر یک از راه‌حل‌های ابداع‌شده معایب خاص خود را داشتند، اما به‌نظر می‌رسد دستاورد...